ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ

Το τμήμα της αθλητικής χορογραφίας έχει ως σκοιπό  να φέρει τα παιδιά σε επαφή με ευχάριστες κινητικές δραστηριότητες ,αναπτύσσοντας το πνεύμα της συνεργασίας, του συντονισμού,της ομαδικότητας με τη βοήθεια μοντέρνων μουσικών ακουσμάτων.