Ασφαλώς κυκλοφορώ! από την Στ τάξη

Το μήνα Σεπτεμβριο οι μαθητές της Στ τάξης πραγματοποίησαν το πρόγραμμα Ασφαλώς κυκλοφορώ.Διάβασαν διάφορα άρθρα, σχολίασαν εικόνες και φωτογραφίες,συζήτησαν και κατέληξαν σε διάφορα συμπεράσματα όπως το πόσο εύκολο είναι να βάζεις τη ζώνη,να ελέχγεις το δρόμο διπλά πριν τον διασχίσεις, αλλά δυστυχώς το πόσο δύσκολα τους εφαρμόζουμε!