Αλληλογραφία στα γαλλικά της Γ τάξης

Οι μαθητές της τρίτης τάξης αντάλλαξαν στο πλαίσιο γαλλικής αλληλογραφίας ευχές με τους μαθητές της αντίστοιχης τάξης του Λεοντείου Δημοτικού Σχολείου “Χρυσόστομος Σμύρνης”