(12/06/2012) Παρουσίαση προγραμμάτων

Στις 12 Ιουνίου 2012, η Ε΄ τάξη παρουσίασε το πρόγραμμα που υλοποίησε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την Ελευθερία, το υπέρτατο αγαθό. Την ίδια μέρα η Β΄ τάξη παρουσίασε τα προγράμματα «Μίλα μου για μήλα» και η «Τέχνη στο σχολείο». Η παρουσίαση έγινε με τη μορφή θεατρικών δρώμενων, χορών έκθεσης ζωγραφικής και προβολή οπτικοακουστικού υλικού.